Kontakt

Zakład Produkcyjno Handlowy
Jan Tworek

Majdan Nowy 11
23-414 Majdan Nowy
Poľsko

tel. 0048 84 685-12-76
kom. 0048 606 222 605
fax 0048 84 685-19-52, 0048 84 685-19-53
e-mail: info@tworek.lbl.pl

Šéf výroby
0048 606 924 484