Pletivá

Woven Mesh

Technické pletivo
(vyrábané podľa normy
PN-88/M-94000)

  • veľkosť oka od 0,8 do 10 mm
  • hrúbka drôtu od 0,4 do 1,0 mm
  • druhy drôtov: železné, pozinkované